کلاسه

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه شما

مجتمع آموزشی هوشمند

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

کلاسه اولین سیستم اختصاصی شامل وبسایت و اپلیکیشن با لوگو و نام مدرسه طرف قرارداد می باشد که به صورت جامع و یکپارچه طبق نیازهای یک مرکز آموزشی و استانداردهای آموزش و پرورش طراحی شده است.  

   

 

 

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر